آموزش تصویری گره زدن کراوات

با این آموزش حتما “گره زدن کراوات” را یاد می گیرید!

چه زن و چه مرد فرقی نمی کند، همه باید طرز گره زدن کراوات باشیم همانطور که طرز گره زدن بند کفش مان را می دانیم.

در این مطلب ما سعی کردیم به ساده ترین صورت این کار را به شما آموزش دهیم. در طول آموزش خیلی دقیق به عکس ها نگاه کنید چرا که عکس هایی را برایتان تهیه کرده ایم که به واضح ترین حالت ممکن سعی در آموزش گره زدن کراوات را دارند. ما فقط نکات اساسی هر عکس را به شما یادآوری می کنیم.

1- کروات را دور گردن خود قرار دهید، همانطور که می بینید یکی از سرها پهن تر از دیگری است. بخش پهن باید 12 سانت متر پایین تر از سر باریکتر باشد.

قسمت پهن باید 12 سانتیمتر پایین تر از سر باریکتر باشد

2- بخش پهن روی بخش باریک است.

قسمت پهن باید روی بخش باریک باشد

3- خب حالا با هر دست یکی از دو سر کراوات را بگیرید. بخش پهن را از زیر بخش باریک رد کنید.

با هر دست یکی از دو سر کراوات را بگیرید. بخش پهن را از زیر بخش باریک رد کنید

4- وقتی سمت پهن آمد را باید از انگشتتان برای ایجاد یک حلقه کمک بگیرید.

سمت پهن که آمد باید از انگشتتان برای ایجاد یک حلقه کمک بگیرید

5- دوباره بخش پهن را از زیر رد کنید و بیاورید رو.

قسمت پهن را از زیر رد کنید و رو بیاورید

6- این دفعه به جای این که بخش پهن را دوباره از زیر رد کنید، باید از حلقه یقه ردش کنید.

این دفعه بخش پهن را باید از حلقه یقه ردش کنید

7- یادتان میباشد از انگشتتان برای ایجاد یک سوراخ کمک گرفتید؟ حالا بخش پهن را از این حلقه رد کنید.

قسمت پهن را از این حلقه رد کنید

8- یادتان باشد موقع رد کردن سر پهن از حلقه، دیواره حلقه را نگهدارید تا مبادا متلاشی شود!

9- حالا با یک دست دیواره حلقه را نگهدارید و با دست دیگر بخش پهن را به طرف پایین بکشید.

با یک دست دیواره حلقه را نگهدارید و با دست دیگر بخش پهن را به پایین بکشید

منبع :mashrooh.com