اندازه مناسب شلوار جین

شلوار جین باید دقیقا تا روی قوزک پای شما باشد که روی کفش قرار بگیرد

جیب ها سر جایشان نیستند

قرار گرفتن جیب ها روی شلوار جین بهترین معیار برای فهمیدن سایز مناسب آن است. جیب ها باید دقیقا روی پرترین بخش باسن شما قرار بگیرند. در غیر این صورت شلوار جین شما بزرگ یا کوچک است.

با آن ها راه رفتن شبیه راه رفتن در آب است

شلوار جین باید دقیقا تا روی قوزک پای شما باشد که روی کفش قرار بگیرد. به این ترتیب کفش شما و پاشنه آن به راحتی قابل مشاهده است.

پاچه شلوار روی زمین کشیده می شود

اگر پاچه شلوار شما روی زمین کشیده می شود یا زیر پاشنه های کفش شما می ماند و خراب شده میباشد بدانید این شلوار برای شما بلند است. شلوار جین اندازه دارای پاچه ای تا قوزک پای شماست.

سخت بودن پوشیدن آن ها

اگر هر دفعه کلی زمان صرف پوشیدن یک شلوار جین تنگ می کنید مطمئن باشید سایز اشتباه انتخاب کرده اید. شلوار جین اندازه باید با کمی تلاش روی جسم شما قرار بگیرد.

انگار در آن ها شنا می کنید

اگر شلوار جین شما به آسانی قابل پوشیدن و در آوردن میباشد این جین نیز مناسب جسم شما نیست و بزرگتر از سایز شماست. شلوار جین اندازه جسمتان برای پوشیده شدن نیاز به کمی تلاش دارد.

پاره شدن شلوار

واضح ترین نشانه اندازه نبودن شلوار جین شما همین است. ایجاد پارگی ها یا نخ کش شدن های جزیی در جین های بسیار تنگ نشان از اندازه نبودن آن ها دارد.

بدون کمربند نمی توانید آن ها را بپوشید

کمربند، اکسسوری بسیار خوبی میباشد اما فقط جنبه نمایشی دارد. شلوار جینی که برای درست قرار گرفتن روی جسم شما نیاز به کمربند داشته باشد مسلما اندازه شما نیست.

زانو های بسیار گشاد

زانوی شما چالش برانگیزترین بخش شلوار است. هم زیاد تحرک دارد و هم زیاد مورد توجه دیگران قرار می گیرد. اگر شلوار جین تنگ و چسبانی انتخاب کرده اید که زانوی آن گشاد میباشد بدانید که جنس آن خوب نبوده یا اندازه جسم شما نبوده و کش آمده است.

گردآوری: بخش مد بیتوته

منبع:سایت بیتوته