نكاتی برای ست كردن لباس آقایان

آقایان چاق دکمه پیراهن را تا انتها و بالا نبندند

نكات ست كردن لباس براى مردان قد کوتاه

کفش بوت و ساق بلند نپوشید آنها شما را قد بلندتر نمی کنند.

شلوار پاچه کوتاه و یا پاچه تا شده نپوشید.

لباس آستین دار به تن کنید.

از نقش و نگار راه راه عمودی و شلوار راسته و کراوات باریک استفاده کنید.

نکات ست کردن لباس برای مردان قد بلند

لباسهای یکدست یکرنگ نپوشید.

لباسهاى زیپدار نپوشید.

کت و شلوار بـا خطوط راه راه عمودی و کراوات باریک و ژاکت که طولش تا روی کمر میباشد نپوشید.

نكات ست كردن لباس براى مردان چاق

ژاکت اپل دار نپوشید.

کراوات زرق و برق دار نزنید.

دکمه پیراهن را تا انتها و بالا نبندید.

ساعت باریک به دست نکنید.

پليور حجیم و یقه اسکی نپوشید.

بلوز و پیراهن یقه هفت نپوشید.

شلوار تنگ نپوشید.

لباس با خطوط عمودی و کراوات یکرنگ استفاده کنید.

از لباسهای تیره رنگ استفاده کنید.

نكات ست كردن لباس براى مردان لاغر

کراوات باریک و پیراهن و یا تیشرت یقه هفت نپوشید.

لباسهای براق و با خطوط عمودی و چسبان نپوشید.

کت و شلوار اپل دار بپوشید.

شلوار بگی بپوشید.

پليور حجیم و یقه اسکی بپوشید.

گردآوری : بخش مد بیتوته

منبع:سایت بیتوته